• Komplett Kockázatelemzés-értékelés elkészítése, és az előírt felülvizsgálat elvégzése, a Munkavédelmi Törvényben előírtaknak megfelelően
  • Kockázatelemzés alapján védőeszköz juttatás kidolgozása
  • Kockázatértékelés alapján intézkedési utasítás készítése
  • Tevékenységet érintő változások lekövetése a kockázatértékelés rendszerében
kockazat